Overigen

Voor de inhoud verantwoordelijk

bv PFERD-Rüggeberg srl
Waterranonkelstraat 2a,
Rue de la Grenouillette 2a
1130 Brussel - Bruxelles
België

Telefoon: +32 - 2 - 247 05 90
Fax: +32 - 2 - 2163054
email: info-be@pferd.com

Zaakvoerder: Christian Lendowski

RPR Brussel
B.T.W. BE0401.911.481

Banken
Fortis 210-0518905-07
IBAN: BE74210051890507
BIC: GEBABEBB
ING 310-0736475-40
IBAN: BE02310073647540
BIC: BBRUBEBB

Website operator en hosting

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
Duitsland

Telefon: + 49 2264 9-0
Telefax: + 49 2264 9-400
e-mail: info@pferd.com

Directie: Jörn Bielenberg (woordvoerder/CEO), Jörg Hesse (CSO), Klaus Kasper (COO), Stefan Kroll (CFO)

Commanditaire vennootschap in Marienheide
Amtsgericht Köln HRA 16833
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Rüggeberg Beteiligungs GmbH, Marienheide
Amtsgericht Köln HRB 38473
Btw-nr.: DE 122545917

Verantwoordelijke als bedoeld in de Duitse perswetgeving:
Florian Pottrick
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide

Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhouden zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht. Voor elk gebruik dat door het Duitse auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht niet is toegestaan, is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de aanbieder of desbetreffende eigenaar van de rechten. Dit geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van inhouden in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhouden en rechten van derden zijn daarbij als zodanig aangegeven. De ongeoorloofde verveelvoudiging of verspreiding van afzonderlijke inhouden of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Enkel en alleen het maken van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De weergave van deze website in andere frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Gebruik van de contactgegevens

Het gebruik van de contactgegevens uit het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk verboden, tenzij de aanbieder hiertoe vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hiermee bezwaar tegen ieder commercieel gebruik en doorgave van hun gegevens.

Aanwezigheid op sociale media

Deze impressum geldt ook voor onze Social Media kanalen (zoals bijv. Facebook, Youtube enz.).

Beeldmateriaal

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-gereedschappen

fotolia.com

istockphoto.com

chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSort NoneSort ASCSort DESC