PFERDEFFICIENCY

De efficiency staat in het middelpunt van alle arbeidsprocessen. Zij komt voort uit de besparing van kosten enerzijds en de verhoging van productiviteit anderzijds. In deze optiek staan gebruikers dagelijks voor de uitdaging hun taken snel, effectief en met het beste resultaat af te handelen. De efficiency van de gebruikte gereedschappen blijkt niet alleen uit het op korte termijn verkregen werkresultaat, maar ook hoe het gebruik van deze gereedschappen langdurig inwerkt op mens, machine en het continubedrijf.

Als kwaliteitsproducent concentreert PFERD zich bij de ontwikkeling van alle producten steeds op economische optimalisatie. Bovendien heeft PFERD tot doel overige besparingspotentiëlen op te zoeken en dit is de basis voor de ontwikkeling van duurzaam efficiënte producten.

In het kader van PFERDEFFICIENCY biedt PFERD innovatieve, krachtige gereedschapsoplossingen en machines met een uitstekende economische meerwaarde aan. Zij geven perfecte resultaten in zeer korte tijd, besparen energie en/of produceren minder kostenveroorzakend afval.

Bovendien dragen zij bij tot het langdurig en constant presteren van de gebruiker en een hogere productiviteit.

Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in één oogopslag, welke uitstekende economische meerwaarde onze innovatieve gereedschapsoplossingen u bieden in vergelijking met de traditioneel gebruikte producten.

EnergySaving

EnergySaving

Ideaal op elkaar afgestemde PFERD-gereedschappen en -machines met geoptimaliseerde afmetingen beschikken over een aanzienlijk hoger prestatievermogen, besparen energie en verhogen de efficiency.

WasteSaving

WasteSaving

Afval veroorzaakt inspanningen en kosten. PFERD-gereedschappen veroorzaken minder afval dankzij een beter verspanend of doorslijpvermogen bij een lager productgewicht of door een bovengemiddelde standtijd.

TimeSaving

TimeSaving

Tijd is een economische factor. De hogere agressiviteit en het hogere verspanende vermogen van PFERD-gereedschappen en minder onproductieve neventijden, zoals gereedschapswisselingen en herstelpauzes, besparen tijd.

ResourceSaving

ResourceSaving

PFERD-gereedschappen kenmerken zich gedurende hun totale levenscyclus door een optimale en efficiënte inzet van bestaande bronnen en kunnen daardoor bijdragen tot aanzienlijke besparingen.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.