Vijf stappen naar succes – Stiftfrezen correct gebruiken

Een grondige kennis van de samenhangen tussen gereedschap, materiaal en machine vormt de basis voor optimale, rendabele werkresultaten. PFERD stelt u deskundige en praktische kennis uit de freeswereld ter beschikking – of het nu gaat om de keuze van de juiste stiftfrees, de juiste inspanning of de juiste machine en het juiste toerental.

Stap 1 – Keuze van de juiste stiftfrees

Welke stiftfrees is geschikt? Welke vertanding is geschikt?

De keuze van de stiftfrees wordt voornamelijk bepaald door de toepassing. De stiftfrees moet dus aan de hand van het te bewerken materiaal en de bewerkingsopgave worden gekozen.

PFERD biedt hardmetalen stiftfrezen zowel voor universele toepassingen als voor hoogrendementstoepassingen aan. Het programma omvat naast talrijke materiaalspecifieke vertandingen ook speciale oplossingen voor de fijnbewerking, de bewerking van kanten of voor ruwe gebruiksomstandigheden op scheepswerven en in gieterijen. Wilt u meer weten over beschikbare stiftfrezen?

Raadpleeg dan het overzicht van de HM-stiftfrezen voor hoogrendementstoepassingen.

Stap 2 – Geschikte machines gebruiken

Op welke machine kan de stiftfrees worden gebruikt?

Gebruik stiftfrezen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Geschikte machines zijn buigzame-asmachines, rechte slijpmachines, robots en machines.

Let er op dat u alleen spelingvrije spansystemen of machines gebruikt, aangezien het trillen en slaan van de gereedschappen tot voortijdige slijtage kan leiden.

Stap 3 – Veiligheidsmaatregelen nemen

Hoe diep moet de stiftfrees worden ingespannen?

Na het selecteren van een geschikte stiftfrees en machine bestaat de volgende stap uit het veilig inspannen van de stiftfrees. Zorg ervoor dat de inspanlengte van de stiftfrees omwille van een veilige bevestiging niet te klein is. Als vuistregel geldt: de inspanlengte moet minimaal 2/3 van de stiftlengte bedragen.

Neem bovendien vóór gebruik de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

  • Draag oogbescherming
  • Draag gehoorbescherming
  • Het gebruik van veiligheidshandschoenen wordt aanbevolen
  • Neem de aanbevolen toerentallen in acht

Stap 4 – Optimaal toerental instellen

Met welk toerental wordt de stiftfrees gebruikt?

Een correct ingesteld toerental is bij het frezen enorm belangrijk. Alleen wanneer namelijk met het optimale toerental en vermogen van de machine (perslucht-, elektrische en buigzame-asmachine) rekening wordt gehouden, kunnen hardmetalen stiftfrezen op rendabele wijze worden gebruikt en optimale werkresultaten worden bereikt.

Neem bij het werk met stiftfrezen daarom altijd het aanbevolen toerentalbereik in acht. Dit is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Te bewerken materiaal
  • Vertanding
  • Gewenste bewerking (fijne of grove verspaning)
  • Stiftfreesdiameter

Bovendien is voor het rendabele gebruik van stiftfrezen vanaf een stiftdiameter van 6 mm in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik een machinevermogen van ten minste 300–500 watt nodig. Bij geringe materiaalverspaning (ontbramen, schuinkanten, lichte oppervlaktebewerking) kan het toerental tot ± 100% worden verhoogd.

 

Aanbevolen toerentalbereik [RPM]

Voor het bepalen van het aanbevolen toerentalbereik [RPM] gaat u als volgt te werk.

Download brochure

Stap 5 – Correct gebruik van het gereedschap

Hoe wordt de stiftfrees correct gebruikt?

Geleid de machine met beide handen en zorg ervoor dat hooguit een derde van de omtrek van de stiftfrees met het werkstuk in contact is. Niet-inachtneming hiervan leidt tot een onrustig freesgedrag en eventueel tot tandbreuken. Als dit onvermijdbaar is, adviseren wij om gebruik te maken van de vertandingen TOUGH en TOUGH-S.

In de regel worden stiftfrezen in tegenloop of pendelend gebruikt. Om fijne oppervlakken te verkrijgen, kan de stiftfrees ook in gelijkloop worden gebruikt. Beweeg het gereedschap hierbij snel over het werkstuk.

De verspaningsexperts voor fijnbewerking

Ontdek nu HM-stiftfrezen met de vertanding MICRO.

Houd er rekening mee dat voor het gebruik van stiftfreesuitvoeringen met lange stift speciale voorschriften gelden.

chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSort NoneSort ASCSort DESC