Foutief gebruik van stiftfrezen vermijden

Verkleurt de stiftfrees, breekt de stift of ontstaan er vonken tijdens het frezen? PFERD toont u hoe u veel voorkomende fouten bij het gebruik van stiftfrezen vermijdt en biedt oplossingen voor uw toepassingsprobleem.

Onrustige loop, sterke trillingen en tandbreuken op de stiftfrees

Als de gereedschappen trillen en slaan, kan dat leiden tot voortijdige slijtage van de stiftfrezen en kunnen tandbreuken in het vertande gedeelte optreden. Vermijd daarom altijd slagbelastingen tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat de omvattingshoek/insteekdiepte maximaal 1/3 van de stiftfreesomtrek bedraagt. Niet-inachtneming hiervan leidt enerzijds tot een onrustig freesgedrag en anderzijds tot tandbreuken.

Een andere veel gemaakte fout is om stiftfrezen op te lage toerentallen zoals op accuschroefmachines of boormachines te gebruiken. Hier geldt: Wat voor het boren goed werkt, is voor het frezen duidelijk onvoldoende omdat het te lage toerental tot een onrustige loop leidt. De stiftfrees begint hoor- en merkbaar te trillen of zelfs te slaan, waardoor hij sneller verslijt of beschadigd raakt. Gebruik daarom zo hoog mogelijke toerentallen binnen de aanbevolen toerental- en snijsnelheidsbereiken.

Vonkenregen tijdens het frezen

Als er tijdens het gebruik van de stiftfrees vonken optreden, duidt dat op een duidelijk foutief gebruik. Er ontstaan onder andere vonken wanneer de stiftfrees krachtig op het te bewerken werkstuk wordt gedrukt. De werkdruk moet derhalve worden verminderd. Een andere oorzaak voor een vonkenregen is een te hoog toerental. Zorg er bovendien voor dat de omvattingshoek maximaal 1/3 van de stiftfreesomtrek bedraagt.

Als bij alle parameters rekening met de toepassingsaanbevelingen is gehouden en er desondanks nog steeds vonken optreden, moet worden gecontroleerd of de stiftfrees slijtageverschijnselen vertoont. Als dat het geval is, moet er een nieuwe stiftfrees worden gebruikt.

De stiftfrees smeert dicht

Als de stiftfrees tijdens het gebruik dicht smeert, kan dit verscheidene oorzaken hebben. In principe geldt hierbij echter de regel: Hoe zachter het te bewerken materiaal, hoe grover de te gebruiken vertanding. Daarom moet u eerst controleren of u de juiste vertanding voor het desbetreffende materiaal gebruikt. Als dat het geval is, raadt PFERD u aan om gereedschappen met HICOAT-coating of slijpolie te gebruiken.

De stiftfrees verkleurt of het vertande gedeelte laat los

Als het vertande gedeelte van de stift loslaat of als de overgang tussen het vertande gedeelte en de stift sterk verkleurt, moeten het toerental, de werkdruk en de omvattingshoek worden gecorrigeerd. Neem de aanbevolen toerentallen in acht en verlaag de werkdruk en omvattingshoek.

Aanwijzing: Bij HM-stiftfrezen voor hoogrendementstoepassingen van PFERD is blauwe verkleuring van de stiftfrezen vanwege het zeer hoge verspaningsrendement nauwelijks te vermijden. Dit levert echter geen veiligheidsrisico op.

De stift breekt

Als de stift van een stiftfrees gebroken is, kan dat wijzen op een beschadigd opspansysteem. Controleer of u met een onbeschadigd opspansysteem werkt en vervang dit zo nodig. Zorg er bovendien voor dat u alleen spelingvrije en zo krachtig mogelijke machines gebruikt om trillingen te voorkomen.

Slijtageverschijnselen

Als een stiftfrees ondanks een correcte stiftfreestechniek en geschikt toerental onrustig loopt, sterk trilt of een overmatige vonkenregen veroorzaakt, wijst dat op slijtage van de stiftfrees. In dat geval moet de stiftfrees niet meer worden gebruikt en moet een nieuwe stiftfrees worden ingezet. Gebruik stiftfrezen niet meer als deze het einde van de standtijd hebben bereikt.

Afhankelijk van de vertanding en afmeting kunnen hardmetalen stiftfrezen worden nageslepen. PFERD biedt het naslijpen van hardmetalen stiftfrezen aan vanaf een naslijpbare minimum hoeveelheid van 25 stuks (ongemengd). Of naslijpen economisch of technisch uitvoerbaar is, wordt door onze productiespecialisten van geval tot geval beslist.

Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.