REACH

Informatieverplichting voor leveranciers

REACH verplicht alle fabrikanten om hun klanten te informeren als hun producten meer dan 0,1 procent van een chemische stof bevatten, die in de kandidatenlijst is opgenomen. Om te voldoen aan onze informatieverplichtingen volgens artikel 33 (REACH), hebben we de volgende informatie van u nodig:

Bevat een van de door u aan ons geleverde preparaten/producten een van de stoffen in een concentratie van meer dan 0,1 gew.-%, die in de kandidatenlijst volgens artikel 59 (1) van Verordening 1907/2006/EG zijn opgenomen?

Zo ja, bevestig dit met de volgende tekst:

[Naam van het preparaat/product] / de verpakking bevat de volgende stoffen van de kandidatenlijst (stand: dd.mm.jjjj) volgens artikel 59 (1) van Verordening 1907/2006/EG (“REACH”) in concentraties van xx gew.-%: Stof A (CAS nr. …), stof B (CAS nr. …),….

Omdat de lijst van kandidaatstoffen voortdurend verandert, vragen wij u bij elke bestelling/levering de feiten te controleren. Dit geldt ook voor leveringen die reeds binnen een termijn van 12 maanden hebben plaatsgevonden.

Indien wij geen informatie van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat er geen stoffen uit de actuele kandidatenlijst zijn opgenomen!

chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSort NoneSort ASCSort DESC